top of page

SERVICII

Servicii Gestionate

Acest serviciu depășește configurarea inițială și implementarea Salesforce și se concentrează pe funcționarea continuă, optimizarea și îmbunătățirea platformei Salesforce pentru a se asigura că aceasta să îndeplinească nevoile în evoluție ale organizației. Iată o prezentare generală a ceea ce implică în mod tipic Serviciile Gestionate pentru un sistem Salesforce:

Monitorizarea Sistemului

Monitorizarea continuă a sistemului Salesforce pentru identificarea proactivă a problemelor, a blocajelor de performanță și a potențialelor vulnerabilități de securitate.

Securitate și Conformitate

Asigurarea că Salesforce este configurat în mod sigur și în conformitate cu standardele și reglementările din industrie. Acest lucru include gestionarea accesului utilizatorilor, permisiunilor și setărilor de securitate a datelor.

Personalizare și Configurare

Implementarea de modificări și îmbunătățiri ale sistemului Salesforce în funcție de cerințele de afaceri în continuă evoluție. Aceasta include crearea de noi obiecte personalizate, câmpuri, fluxuri de lucru și automatizări, așa cum este necesar.

Managementul Lansărilor

Menținerea actualizărilor și a noilor funcționalități ale platformei Salesforce și coordonarea testării și implementării acestor actualizări pentru a minimiza întreruperile și pentru a profita de noile capacități.

Documentare și Formare

Furnizarea de documentație actualizată și materiale de formare pentru utilizatori și administratori pentru a-i ajuta să profite la maximum de funcționalitatea și caracteristicile Salesforce.

Guvernare și Cele Mai Bune Practici

Aplicarea celor mai bune practici pentru guvernarea sistemului Salesforce, asigurând că schimbările sunt realizate conform unui proces structurat de management al schimbărilor.

Planificare Strategică

Colaborarea cu organizația pentru a alinia Salesforce cu obiectivele strategice pe termen lung și pentru a oferi recomandări pentru viitoarele îmbunătățiri și optimizări.

Suport pentru Utilizatori

Furnizarea de suport și asistență rapidă utilizatorilor finali, inclusiv depanarea, remedierea problemelor și răspunsul la întrebări ale utilizatorilor legate de funcționalitatea Salesforce.

Gestionarea Datelor

Verificări continue ale calității datelor, deduplicare de date, arhivare și migrație de date, după cum este necesar pentru menținerea integrității și curățeniei datelor Salesforce.

Gestionarea Integrării

Managementul și menținerea integrărilor dintre Salesforce și alte sisteme pentru a asigura coerența datelor și fluxul neted al informațiilor.

Optimizarea Performanței

Optimizarea continuă a sistemului Salesforce pentru o mai bună performanță, scalabilitate și eficiență. Acest lucru poate implica simplificarea proceselor și fluxurilor de lucru, îmbunătățirea raportării și optimizarea interogărilor bazei de date.

Raportare și Analize

Dezvoltarea și menținerea rapoartelor și tablourilor de bord pentru a oferi insight-uri cu privire la indicatorii cheie de performanță și pentru a ajuta organizația să ia decizii bazate pe date.

Suport de Urgență

Oferirea unui răspuns rapid și suport în caz de probleme critice, opriri ale sistemului sau incidente de pierdere a datelor.

Mountain Cliff Hiker
Serviciile Gestionate pentru un sistem Salesforce au ca scop asigurarea faptului că platforma rămâne un activ valoros pentru organizație, susținând procesele sale de afaceri și ajutând-o să-și atingă obiectivele. Această colaborare continuă permite organizației să se concentreze pe activitățile sale principale, în timp ce se bazează pe experți pentru a menține, îmbunătăți și optimiza implementarea sa Salesforce.
bottom of page