top of page

SERVICII

Suport Ad-Hoc

Suportul Ad-Hoc este un serviciu flexibil și la cerere, care poate fi utilizat atunci când este necesar pentru a aborda probleme specifice legate de Salesforce, provocări sau sarcini. Spre deosebire de serviciile gestionate cuprinzătoare sau contractele de suport continuu, este furnizat în general pe bază de caz, permițând organizațiilor să solicite asistență doar atunci când întâmpină probleme specifice sau au nevoie de ajutor pentru activități specifice legate de Salesforce. Iată o descompunere a ceea ce implică în mod tipic Suportul Ad-Hoc pentru un sistem Salesforce:

Soluționarea Problemei

Organizațiile pot solicita Suport Ad-Hoc pentru a rezolva probleme neașteptate, erori sau probleme tehnice în cadrul implementării lor Salesforce. Acest lucru poate include depanarea problemelor legate de date, personalizări, integrări sau accesul utilizatorilor.

Gestionarea Datelor

Suportul Ad-Hoc poate ajuta cu sarcini legate de date, cum ar fi importul de date, curățarea datelor, migrația datelor și rezolvarea problemelor de calitate a datelor.

Consultații Rapide

Suportul Ad-Hoc poate oferi consultații rapide și sfaturi de experți cu privire la cele mai bune practici, strategii sau soluții pentru provocări sau oportunități specifice legate de Salesforce.

Rapoarte și Tablouri de Bord

Asistență în crearea sau modificarea rapoartelor și tablourilor de bord pentru a satisface nevoile specifice de raportare și analiză.

Revizuirea și depanarea codului

Dacă organizațiile au cod personalizat (de exemplu, Apex, Visualforce) în mediul lor Salesforce, asistența ad-hoc poate revizui, depana sau optimiza codul după cum este necesar.

Personalizare și Configurare

Atunci când organizațiile au nevoie să facă modificări sau îmbunătățiri la configurarea lor Salesforce, pot apela la Suport Ad-Hoc pentru a ajuta la sarcini precum crearea de câmpuri personalizate, obiecte, fluxuri de lucru sau rapoarte, sau pentru a modifica configurațiile existente.

Formare și Asistență pentru Utilizatori

Organizațiile pot solicita Suport Ad-Hoc pentru a oferi formare suplimentară utilizatorilor sau pentru a răspunde la întrebările utilizatorilor și pentru a oferi îndrumare cu privire la modul de utilizare eficientă a anumitor caracteristici Salesforce.

Asistență de Urgență

În caz de probleme critice, opriri ale sistemului sau incidente de pierdere a datelor, organizațiile se pot baza pe Suportul Ad-Hoc pentru un răspuns rapid și asistență.

Ajutor pentru Integrare

Organizațiile pot solicita Suport Ad-Hoc pentru a aborda probleme sau întrebări legate de integrările dintre Salesforce și alte sisteme.

Documentație

Asistență în documentarea modificărilor, configurațiilor sau proceselor în cadrul sistemului Salesforce.

Chessboard on a Yellow Background
Suportul Ad-Hoc este o opțiune flexibilă și rentabilă pentru organizațiile care nu necesită suport continuu și au nevoie doar ocazional de ajutor pentru sarcini sau provocări specifice legate de Salesforce. Acesta oferă organizațiilor posibilitatea de a accesa expertiză și resurse atunci când este necesar, ajutându-le să mențină o implementare Salesforce funcțională și să profite la maximum de investiția lor în Salesforce.
bottom of page