top of page

SERVICII

Verificarea stării de sănătate a sistemului

Scopul principal al unei Verificări a Stării de Sănătate a sistemului Salesforce este de a asigura că platforma este aliniată cu obiectivele organizației, funcționează eficient și respectă cele mai bune practici și standarde din industrie. O Verificare a Stării de Sănătate va include:

Evaluarea Sistemului

Furnizorul de servicii efectuează o evaluare cuprinzătoare a configurării Salesforce a organizației, inclusiv personalizările, arhitectura datelor, fluxurile de lucru și setările de acces ale utilizatorilor.

Revizuirea Calității Datelor

Calitatea datelor din sistemul Salesforce este examinată pentru a detecta eventuale probleme legate de curățarea datelor, duplicări sau inconsistențe. Curățarea datelor este crucială pentru raportare și analize precise.

Evaluarea Personalizării și Configurării

Codul personalizat, fluxurile de lucru și automatizările sunt examinate pentru a verifica dacă sunt aliniate cu cele mai bune practici și sunt optimizate pentru eficiență.

Analiza Adoptării de Către Utilizatori

Adoptarea Salesforce de către utilizatori este analizată pentru a identifica orice nevoi de formare potențiale sau probleme care ar putea împiedica productivitatea utilizatorilor.

Documentare și Raportare

De obicei, se furnizează un raport detaliat care rezumă constatările din Verificarea Stării de Sănătate, recomandările și acțiunile sugerate pentru organizație. Această documentație servește ca ghid pentru realizarea de îmbunătățiri și pentru îmbunătățirea sistemului Salesforce.

Evaluarea Performanței

Performanța instanței Salesforce este analizată pentru a identifica orice blocaje, procese lente sau zone în care pot fi făcute îmbunătățiri pentru o mai bună reactivitate a sistemului.

Auditul Securității și Controlului de Acces

Se efectuează o revizuire a setărilor de securitate și a controalelor de acces pentru a se asigura că datele sunt protejate corespunzător și că utilizatorii au nivelul potrivit de acces la date și funcționalități.

Evaluarea Integrării

Dacă sistemul Salesforce este integrat cu alte aplicații sau sisteme, Verificarea Stării de Sănătate evaluează sănătatea acestor integrări pentru a asigura un flux de date fără erori.

Recomandări și Plan de Acțiune

Pe baza rezultatelor evaluării, furnizorul de servicii furnizează un set de recomandări și un plan de acțiune pentru a aborda orice probleme identificate sau zone pentru îmbunătățiri. Acest lucru poate include optimizarea configurațiilor, furnizarea de formare suplimentară sau implementarea de noi funcționalități.

Stationery
Verificarea Stării de Sănătate Salesforce este o abordare proactivă pentru asigurarea că investiția unei organizații în Salesforce continuă să aducă valoare și să rămână aliniată cu nevoile sale în evoluție. Acesta ajută la identificarea și remedierea problemelor înainte de a deveni probleme majore, contribuind în cele din urmă la utilizarea mai eficientă și mai eficace a platformei Salesforce.
bottom of page